Over ons

queesteBezoek al het werelderfgoed van Unesco, de queeste van het illustere reisduo Ech Wel en Ech Nie.

De uitleg die Van Dale aan een queeste geeft is:

  •  een speurtocht naar wijsheid
  •  een onuitvoerbare, onmogelijke opdracht die men zichzelf gesteld heeft

Verhalen die een queeste beschrijven gaan over eenzame, dappere helden die, vaak met de hulp van anderen, allerlei hindernissen moeten overwinnen om hun (heilige) doel te bereiken. De weg die zij moeten gaan om hun levenstaak tot een goed einde te brengen is daarbij minstens zo belangrijk als het einddoel zelf. Onderweg immers, doet men de kennis op die nodig is om de queeste te volbrengen. Een voorbeeld van zo’n verhaal is de zoektocht van koning Arthur naar de Heilige Graal of Frodo die samen met zijn vriendjes een magische ring moet vernietigen.

Ech Nie

Ook deze website verhaalt over een dappere held die zich, in zijn speurtocht naar wijsheid, een onuitvoerbare, onmogelijke opdracht heeft gesteld: bezoek al het werelderfgoed van Unesco. Gezien omvang, verspreiding en toegankelijkheid van de sites een schier onmogelijke taak. Eentje zelfs, zó ondoenlijk dat er eigenlijk geen beginnen aan is. Althans dat vindt Ech Nie. Ech Nie is de trouwe metgezel van de hoofdpersoon maar heeft verder niks met dat hele “Unesco gebeuren”. Zij loopt niet warm voor half vergane Griekse tempels en interesseert zich al evenmin voor een neolithische vuursteenmijn of de kenmerken van de renaissance. Nee, als zij er op uit gaat wil ze eigenlijk maar één ding en dat is naar het strand.

Maar al ontbreekt het bij Ech Nie over het algemeen aan erfgoedpassie, ze is tegelijkertijd onmisbaar bij de voltooiing van de queeste. Want ondanks al haar commentaar is zij wél de enige die zo gek is hem te volgen naar de top van een brullende vulkaan of naast hem in het vliegtuig gaat zitten terwijl ze zelf siddert van de vliegangst. Haar vermogen zich te schikken in haar lot oogst bewondering en haar eindeloze geduld tijdens zijn ellenlange monologen over klassieke oudheden en barokke pracht is ongekend. Zij is, in feite, de drijvende kracht achter de hele onderneming en de rots waar hij zijn Unescokerk op bouwt. Zij is de Echgenote die het allemaal mogelijk maakt en daarom weet hij het zeker. Hij gaat het halen. Ech Wel!