Privacybeleid

Om de privacy te garanderen heeft de wetgever in mei 2018 bepaald dat een ieder die persoonsgegevens van derden bewaart een privacyverklaring dient op te stellen. Hieronder volgt de onze. Ech Wel!

1. Over ons

 • website-adres: https://unesco-queesties.nl.
 • contactpersoon Ech Wel
 • e-mail adres: ech.wel@hotmail.com

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Word je abonnee of geef je commentaar op een van onze avonturen dan worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • e-mail adres
 • IP-adres
 • overige gegevens die je ons zelf verstrekt

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?

– Zodat wij je per mail op de hoogte kunnen stellen van een nieuw en weergaloos avontuur
– Per e-mail kunnen communiceren
– Een analyse kunnen maken van het bezoekersgedrag op onze site.

Contactformulieren of e-mail

Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. Doe je dit dan hebben wij een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken we met het doel om op je bericht te kunnen reageren.

4. Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Unesco-queesties.nl bewaart persoonsgegevens in principe voor zolang de site bestaat.

5. Aan wie verstrekken wij jouw gegevens en hoe beveiligen we ze?

Unesco-queesties.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ech.wel@hotmail.com.

Er zijn 3 verschillende partijen aan wie wij jouw gegevens verstrekken teneinde onze diensten te kunnen verlenen. Deze 3 zijn:

 • Antogonist

Antagonist is de hostingpartij die ons plekje op het internet mogelijk maakt. Unesco-queesties.nl maakt gebruik van een SSL Certificaat, wat wil zeggen dat persoonsgegevens versleuteld worden verzonden en geëncodeerd worden bewaard. De verwerkersovereenkomst die Unesco-queesties.nl heeft afgesloten met Antagonist kan worden teruggelezen in hun Algemene Voorwaarden.

 • Google Analytics

Unesco-queesties.nl maakt gebruik van Google Analytics zodat kan worden herleid welke pagina’s worden bezocht en wat het surfgedrag is van de bezoekers van de website. Deze gegevens gebruiken we om inzicht te krijgen in het functioneren en optimaliseren van de website. Unesco-queesties.nl heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics waarin is vastgelegd dat gegevens zoals IP-adres en dergelijke geanonimiseerd worden bewaard en niet aan derden worden verstrekt. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden

 • Mailchimp

Unesco-queesties.nl gebruikt het programma Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven naar abonnees. Om nieuwsbrieven te kunnen versturen delen wij e-mailadressen en (indien de abonnee deze heeft verstrekt bij aanvraag) namen. Mailchimp gebruikt deze gegevens om de nieuwsbrief te versturen en biedt ons daarnaast inzichten over wie de nieuwsbrief openen, wie op welke link klikt, etc.  Unesco-queesties.nl heeft met Mailchimp een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin is vastgelegd dat Mailchimp adequate technologische veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om persoonsgegevens te bewaren.

 • ManageWP

Unesco-queesties.nl gebruikt het programma ManageWP om maandelijks een volledige back-up van de site te draaien en deze data op te slaan op een externe server. Unesco-queesties heeft met ManageWP een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin is vastgelegd dat ManageWP adequate technologische veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om persoonsgegevens te bewaren.

Google Analytics, Mailchimp en ManageWP zijn gevestigd in de Verenigde Staten en zijn gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Unesco-queesties.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ech.wel@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Unesco-queesties.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7. Cookies die wij gebruiken

Unesco-queesties.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Unesco-queesties.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag op deze website bijhouden zodat we inzicht verkrijgen in het functioneren van Unesco-queesties.nl en e.e.a. kunnen analyseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 • Social media

We hebben natuurlijk graag dat je onze verhalen deelt en volgt op sociale media daarom hebben we onder ieder verhaal social media buttons staan. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan:

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst waar wij verder geen invloed op hebben. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook en Instagram stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

7. Delen van persoonsgegevens met derden en hoe wij deze beveiligen

Unesco-queesties.nl zal jouw gegevens niet aan derden verkopen, verstrekken of voor advertentiedoeleinden gebruiken behalve in het geval aan een wettelijke verplichting dient te worden voldaan. Met bedrijven die jouw gegevens, in onze opdracht, verwerken is een bewerkersovereenkomst afgesloten zodat zij zich op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid begeven. Unesco-queesties.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ech.wel@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

9. Samenvatting

Al met al een heel verhaal dat nog erg serieus klinkt ook! Wees echter niet bevreesd. Wij begrijpen dat privacy van het grootste belang is en vragen daarom alleen om een e-mailadres indien je commentaar hebt op een artikel (gezellig) of abonnee wilt worden (nog beter!). We moeten tenslotte wel op je bericht kunnen reageren nietwaar?

Ja toch, Niet dan? Ech Wel!